Suomalainen visakoivu metsästä maailmalle -logistiikkaselvitys

”Suomalainen visakoivu metsästä maailmalle” -raportti käsittelee visakoivun logistiikkaketjun kehittämistä. Tutkimus on tehty osana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ”Visan uusi tuleminen” -hanketta, ja se toteutettiin haastattelemalla visakoivun kasvatuksen, korjuun, myynnin sekä jalostuksen ammattilaisia.

Suomalainen visakoivu metsästä maailmalle -raportti [PDF]